Остані відгуки

  May 2024
  M T W T F S S
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  

  Архів

  Положення про Науково-технічну раду

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  наказ Міністерства захисту довкілля

  та природних ресурсів України

  08 листопада 2021 року  № 726

   

  Положення

  про Науково-технічну раду

  національного природного парку «Білобережжя Святослава»

  І. Загальні положення

  Науково-технічна рада (далі – Рада) національного природного парку «Білобережжя Святослава» (далі – Парк) створена відповідно до законів України «Про природно-заповідний фонд України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про наукову та науково-технічну діяльність природних і біосферних заповідників та національних природних парків, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.10.2015 № 414, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.11.2015 за № 1444/27889,Положення про національний природний парк «Білобережжя Святослава», затвердженого наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 87 від 31.08.2021.

  Рада є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, який вирішує наукові та науково-технічні проблеми і сприяє участі громадськості в управлінні Парку.

  Рада надає рекомендації щодо основних питань науково-технічної  діяльності Парку, її планування, виконання, фінансування, кадрового та матеріально-технічного забезпечення.                                        

  ІІ. Порядок формування Науково-технічної ради

  До складу Ради можуть включатися керівники та працівники підрозділів Парку, а також представники наукових та освітніх установ, органів державної влади і місцевого самоврядування, земле- та природокористувачів, громадськості за їх згодою.

  Головою Ради є керівник Парку або його заступник. Голова Ради призначає двох заступників та секретаря Ради. Перший заступник представляє Парк, другий – наукового куратора, Державну установу «Інститут морської біології НАН України» (Угода про науково-технічне співробітництво від 28.09.2020).

  Обов’язки голови Ради в разі відсутності керівника установи виконує один із його заступників.

  Для попереднього розгляду та підготовки проектів рішень при Раді можуть створюватися постійні або тимчасові комісії, персональний склад яких затверджується на засіданнях Ради.

  Для оперативного реагування Рада може створювати бюро із співробітників Парку, які є членами Ради. Про всі прийняті рішення бюро Ради в обов’язковому порядку повідомляє на черговому засіданні Ради.

           III. Основні напрямки роботи

  Рада має право розглядати:

  науковий профіль, стан та перспективні напрями наукової діяльності Парку;

  програми, теми, плани і звіти з наукової діяльності Парку, плани та звіти наукових співробітників;

  програми та плани заходів із здійснення відновлювальних робіт на територіях з порушеними природними комплексами, особливо з відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рідкісних та зникаючих оселищ і рослинних угруповань, видів рослин та тварин, історико-культурних цінностей, боротьби із шкідливими чужорідними видами рослин та тварин тощо;

  ефективність методів охорони території Парку, пропозиції про вдосконалення засобів її охорони;

  наукові доповіді та практичні рекомендації з питань заповідної справи;

  науково-дослідні роботи, які виконуються на території Парку;

  ефективність методик та методів здійснення наукових досліджень та практичних заходів;

  обґрунтувальні матеріали щодо проекту організації території Парку, його лісовпорядкування та землеустрою, проектів лімітів на використання природних ресурсів у межах Парку;

  питання співробітництва з питань заповідної справи, у тому числі міжнародного;

  проекти планів матеріально-технічного та фінансового забезпечення наукових досліджень;

  питання видання наукових праць, матеріалів семінарів, круглих столів, конференцій тощо;

  питання підготовки і підвищення кваліфікації наукових кадрів, направлення в аспірантуру, підготовки дисертацій;

  питання обрання чи зміни наукового куратора Парку;

  результати атестації наукових працівників;

  клопотання про присвоєння працівникам почесних звань і нагород.

  Рада або бюро Ради в разі нагальної потреби приймає рішення щодо проведення на території Парку заходів, спрямованих на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха, що не передбачені Проектом організації території Парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів.

  Про всі прийняті рішення бюро Ради в обов‘язковому порядку повідомляється на черговому засіданні Ради.

  IV. Порядок проведення засідань

  Щороку Рада готує план засідань Ради, який затверджується головою Ради. Рекомендується засідання Ради проводити щокварталу, але не рідше ніж два рази на рік.

  Порядок денний засідання Ради формується головою Ради з урахуванням пропозицій структурних підрозділів Парку та членів Ради.

  Члени Ради запрошуються не пізніше ніж за тиждень до дати проведення засідання.

  Рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш як 1/2 її складу.

  Рішення Ради приймається відкритим голосуванням, якщо Рада не прийняла рішення про таємне голосування. При прийнятті рішень розглядаються письмові пропозиції членів Ради, які відсутні на засіданні.

  Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Ради. При прийнятті рішення розглядаються письмові пропозиції членів Ради, які відсутні на засіданні.

  Рішення Ради оформляється протоколом, який підписують голова або заступник Ради та секретар Ради, а підписи скріплюються печаткою Парку.

  Витяг із протоколу завіряється секретарем Ради і скріплюється печаткою Парку.

  Рішення Ради вводяться в дію наказами Парку.

  Копії рішень Ради надаються Міндовкілля у місячний строк після проведення засідання.

   

  V. Заключні положення

  Положення та склад Ради за поданням керівника Парку затверджуються наказом Міндовкілля.

  Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Ради адміністрацією Парку та набувають чинності після їх затвердження наказомМіндовкілля.

  Контроль за виконанням рішень Ради покладається на керівника Парку.

  Протоколи засідань Ради зберігаються в Парку.

   

  Склад

  Науково-технічної ради Національного природного парку

  «Білобережжя Святослава»

   

  КОВАЛЬ

  Віктор Васильович

  директор Національного природного парку «Білобережжя Святослава», голова Науково-технічної ради
  ХОЛОДНЯК

  Павло Анатолійович

  начальник Покровського природоохоронного науково-дослідного відділення Національного природного парку «Білобережжя Святослава», перший заступник голови Науково-технічної ради
  МІНІЧЕВА

  Галина Григорівна

  директор  Державної установи «Інститут морської біології», д-р. біол. наук, другий заступник голови Науково-технічної ради (за згодою)
  КАСЬЯНОВ

  Євгеній Олександрович

  науковий співробітник науково-дослідного відділу Національного природного парку «Білобережжя Святослава», секретар Науково-технічної ради
  Члени науково-технічної ради:

   

  БОЙКО

  Павло Михайлович

  декан факультету рибного господарства та природокористування Херсонського державного аграрного університету, канд. біол.наук (за згодою)
  ДАВИДОВ

  Олексій Віталійович

  провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу Національного природного парку «Білобережжя Святослава»
  ДУДКІН

  Олег Володимирович

  директор громадської організації «Українське товариство охорони птахів», канд.біол.наук (за згодою)
  ЄВДОКИМОВ

  Дмитро Миколайович

  заступник начальника відділу державної охорони природно-заповідного фонду національного природного парку «Білобережжя Святослава»
  КРОТОВ

  Сергій Анатолійович

  директор Національного природного парку «Нижньодністровський» (за згодою)
  КУЗНЕЦЬ

  Сергій Васильович

  секретар виконавчого комітету Очаківської міської ради (за згодою)
  КУТІЩЕВ

  Павло Сергійович

  завідуючий кафедрою водних біоресурсів та аквакультури Херсонського державного аграрно-економічного університету, канд.біол.наук            (за згодою)
  МАТВЄЄВ

  Сергій Ростиславович

  заступник директора департаменту – начальник відділу організації діяльності та управління установами природно-заповідного фонду департаменту природно-заповідного фонду та земельних ресурсів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
  СІРЕНКО

  Олександр Васильович

  директор регіонального ландшафтного парку «Трахтемирів» (за згодою)
  ТУРОВСЬКИЙ

  Володимир Станіславович

  директор Державного підприємства «Очаківське лісомисливське господарство» (за згодою)
  ЧАУС

  Василь Богданович

  начальник науково-дослідного відділу Національного природного парку «Білобережжя Святослава»

   

  Директор департаменту

  природно-заповідного фонду

  та земельних ресурсів                                                                                                Едуард  АРУСТАМЯН

  Комментарии закрыты.